Tuottajille

Sopimustuottajuus

Lihantuotanto on jatkuvien muutosten kohteena. Koko lihaketjun ennakoivalla ja suunnitelmallisella toiminnalla voidaan varautua näihin muutoksiin ja varmistaa toiminnan kannattavuus ja kilpailukyky.

Tuottajan ja HKScanin välinen sopimus on molemminpuolinen yhteistyösopimus. Sitoutuminen koko lihaketjun yhteiseen työhön tekee toiminnasta selkeää ja kustannustehokasta. HKScan sitoutuu ostamaan ja markkinoimaan tuottajan eläimet. Yhteistyö lihatalon kanssa sekä merkkituotteet edistävät sopimustuottajien lihan menekkiä.

HKScanin lihanhankinta perustuu yhteistyösopimuksiin suomalaisten lihantuottajien kanssa.

Tuottajan HKScan-sopimus varmistaa lihantuottajalle:

  • tehokkaan lihan markkinointikanavan
  • toimivat eläinkuljetukset
  • kilpailukykyisen tuottajahinnan
  • kattavat alkutuotannon kehittämispalvelut

HKScan-sopimusta laadittaessa kotitila ja HKScanin aluevastaava

  • käyvät läpi yhteistyön keskeiset pelisäännöt
  • määrittelevät tilan tuotantokapasiteetin
  • laativat tuotantosuunnitelman sekä
  • arvioivat tuotannon kehittämistarpeet

Sopimustuottaja saa tuotantonsa tueksi kattavat lihantuotannon kehitysohjelmat ja ammattitaitoiset neuvontapalvelut.

Kysy lisää HKScanin sopimustuottajuudesta alueesi aluevastaavalta.