Tuottajille

Laatuketju kannustaa kehittämään tuotantoa  

HKScanin Laatutilat ovat edelläkävijöitä, nautatilojen parhaimmistoa. Laatutilat ovat sitoutuneet kestävään tuotantoon ja eläinten hyvinvointiin. Laatutilat toteuttavat parhaita käytäntöjä, seuraavat tuotantotuloksia ja kehittävät tuotantoaan suunnitelmallisesti.

Hyvinvoivat eläimet, tuotannon aktiivinen seuranta ja ennakoiva toiminta tuovat Laatutiloille tulosta. Maksamme Laatutiloille myös laatulisää kannustimena, mutta todellinen tuotos tulee parantuneen tuotannon kautta.

Me voimme puolestamme viestiä ylpeydellä asiakkaillemme ainutlaatuisesta Laatuketjusta, joka on vastuullisen naudanlihantuotantomme perusta. Laatutilojen tuotanto tulee olla aina tarkastelun kestävää ja avointa.

Laatutiloilla parhaat käytännöt

Laatutilojen seuraamat parhaat käytännöt ulottuvat vuosittaisista eläinlääkärikäynneistä rehuseosten sisältöön ja tilojen väliseen tiedon vaihtoon. Alla esimerkkejä, miten HKScanin Laatutilat toimivat.

Terveydenhuolto ja lääkitykset
- Tila kuuluu kansallisen terveydenhuollon Naseva-järjestelmään
- Eläinlääkäri tekee tilalle vähintään kerran vuodessa terveydenhuoltokäynnin
- Eläinten terveydentilaa seurantaan tarkasti, mahdolliset lääkitykset kirjataan Naseva-järjestelmään
- Eläimille ei käytetä ennaltaehkäiseviä lääkityksiä, eikä kriittisiä mikrobilääkkeitä

Tuotanto-olosuhteet ja eläinten hyvinvointi
- Eläimet ovat vapaana karsinoissa, pihatossa, tarhoissa tai laitumella ja eläimillä on riittävästi tilaa, enemmän kuin mitä lainsäädäntö vaatii
- Eläintiloissa on riittävä ilmanvaihto ja puhdasta vettä on aina vapaasti saatavilla
- Tilalla on huomioitu eläinten makuumukavuus, sopiva liikkumisalusta ja säänsuoja
- Nupoutuksessa käytetään eläinlääkärin antamaa rauhoitusta, puudutusta ja kivunlievitystä 

Ruokinta
- Teolliset rehut tai rehusekoitukset ovat ETT:n positiivilistan rehuntoimittajilta hankittuja
- Nautojen ruokinta perustuu märehtijälle sopivaan korsirehuun, heinään ja säilörehuun.
- Tila noudattaa ruokintasuunnitelmaa, joka perustuu rehuanalyyseihin
- Rotukarjan ruokinta perustuu nurmirehuun, rehut ovat täysin GMO-vapaita

Tarttuvien tautien torjunta
- Tila ennaltaehkäisee tarttuvien tautien leviämistä ETT:n ja HKScanin ohjeiden mukaisesti
- Tilalla on salmonellavakuutus, ja välikasvattamoiden vasikat tutkitaan säännöllisesti salmonellanäyttein
- Välikasvattamoissa noudatetaan tiukkoja terveysvaatimuksia ja osastointia
- Eläinten purku ja lastaus tilalla toteutetaan niin, että eläintautien leviäminen voidaan estää

 Tuotannon tunnuslukujen seuranta
- Tilat seuraavat tuotannon tunnuslukuja HKScanin tuotantoraporteista
- Jos tunnusluvut ylittävät sovitut hälytysrajat, esim. päiväkasvun suhteen, tila miettii tarvittavat toimet yhdessä HKScanin neuvonnan kanssa tilanteen korjaamiseksi

Tiedon välitys
- Tila on valtuuttanut Naseva-tietonsa näkyviin siirron HKScanille, mikä mahdollistaa tuotannon laadun seurannan
- Erikoistapauksista ruokinnassa keskustellaan HKScanin ruokinta-asiantuntijan kanssa
- Tila ilmoittaa epäillyt ja todetut tarttuvat taudit HKScanille 
- Tila toimittaa teinivasikoiden mukana teiniryhmäkortin jatkokasvattajalle
- Neuvontapalvelutila voi milloin vain olla yhteydessä HKn asiantuntijoihin ja hyödyntää neuvontapalveluita

Eläinaines
- Rotukarjatiloilla on käytössä HKScanin kasvatusasemalta hankittu tai muutoin HKScanin hyväksymä laadukas astutussonni
- Laadukkaat pihvivasikat ohjataan Rotukarjatiloille loppukasvatukseen
- Jalostuseläimiä kasvatetaan puhdasrotukasvattamossa, mistä valikoidut sonnit myydään emolehmäkarjoihin

Liity mukaan Laatuketjuun! 

Laatuketjuun voivat liittyä kaikki maitorotuketjun väli- ja loppukasvattamot sekä rotukarjatilat, jotka täyttävät laatutilavaatimukset. Jos olet sopimustuottajamme, voit tutustua tarkempiin laatuvaatimuksiin Sinetti-palvelussa.

Jos Laatuketju kiinnostaa, ota yhteyttä aluevastaavaasi ja keskustellaan lisää!