Tuottajille

Neuvontaohjelma 

HKScanin Nautaneuvontaohjelma on tarkoitettu erikoistuneille Laatutiloille, jotka kasvattavat joko HKScanin eläinvälityksen toimittamia tai itse hankittuja vasikoita tai tuottavat myyntiin rotukarjavasikoita. Neuvontaohjelma muodostaa perustan Laatutilatuotannolle.

Neuvontaohjelma auttaa tuottajaa parantamaan ja seuraamaan tuotannon kannattavuutta yhdessä HKScanin kanssa. Ohjelman avulla saavutettava hyöty näkyy tuotannon tehostumisen kautta. HKScanin neuvonta auttaa tilaa saavuttamaan tilakohtaiset tuotantotavoitteen yhdistämällä tuotannon kannalta keskeiset tekijät toimivaksi kokonaisuudeksi.

Tuotannon seuranta

Tilan tuotantotulosten kehittymistä seurataan Laatutiloille suunnitellun seurantaraportin avulla. Tuotantoraportit tehdään ja tallennetaan Sinettiin 3 kertaa vuodessa. Tulosraporttiin tulevat tuotantosuunnan mukaan päiväkasvu, teurastiedot, päivittäinen lihatuotto euroina sekä teuraspainon, päiväkasvun, luokittumisen ja rasvaluokkien jakaumat. Terveysraporttiin kootaan tiedot teuraista tehdyistä hylkäyksistä sekä menetetystä lihatuotosta euroina. Vertailuna raporteissa käytetään Laatutilojen tuloksia ja kaikkien tilojen tuloksia.

Olosuhde

Hyvä tuotantoympäristö muodostuu rakennussuunnittelusta, asianmukaisista rakenteista ja niiden kunnossapidosta sekä eläinten hyvästä hoidosta. Kehitysohjelmassa tarkastellaan tuotantorakennusta ja eläinten lähiympäristöä tarkkojen mittausten avulla ja analysoidaan tulokset. Kartoituksen perusteella laaditaan tilan olosuhteisiin toimenpidesuunnitelma.

Ruokinta

Tilalle haetaan sopivin ruokintaratkaisu, jonka avulla saavutetaan paras kasvu ja hyvä taloudellinen tulos. Apuna käytetään HKScanin kehittämää laskentaohjelmaa. Palveluun kuuluvat kotoisten rehujen rehuanalyysit, ruokintasuunnitelmat ja aperesepti seosruokintaan. Erityisesti huomioidaan rehujen täyttävyys ja oikea valkuais- ja kivennäistasapaino, rehuyksikön kokonaishinta sekä lihakiloon käytettävien rehuyksiköiden määrä.

Terveys

Eläinlääkärin tilakäynnillä perehdytään karjan terveyteen, hyvinvoinnin edistämiseen, tilan toimintaan ja tuotannon tavoitteisiin. Lisäksi tarkastellaan eläinten olosuhteita, kuntoa, sairauksien esiintymistä ja tarttuvien tautien torjuntamahdollisuuksia. Havaintojen ja keskustelun perusteella laaditaan terveydenhuoltosuunnitelma, johon kirjataan toimenpide-ehdotukset.

Opintomatkat ja koulutustilaisuudet

Opintomatkoilta ja koulutustilaisuuksista saadaan uusinta tietoa tutkimuksista ja kokemuksista ulkomailta ja kotimaasta. Samalla päästään keskustelemaan jakamaan tietoa muiden tuottajien kanssa.

Neuvontapalvelut

Nautaneuvojien ja terveydenhuoltoeläinlääkärin palvelut ovat HKScanin kehitysohjelmatilojen käytettävissä veloituksetta, rakennusneuvonta palveluita on saatavilla korvausta vastaan.

- Terveydenhuoltoeläinlääkäri vastaa terveydenhuollosta, tautiongelmaselvityksistä ja tarttuvien tautien vastustuksesta
- Nautaneuvojalta saa apua tuotannon suunnitteluun ja seurantaan, talous- laskelmiin, ruokintaan ja olosuhdeasioih
- Rotukarjaneuvoja auttaa karjan eläinaineksen kehittämisessä, karjan jalostuksessa, uudistuseläinten hankinnassa sekä tuotannon suunnittelussa, lisäksi hän neuvoo eläinten käsittelyyn liittyvissä asioissa
- Rakennusneuvoja auttaa uusien rakennusten suunnittelussa ja vanhojen korjauksissa sekä ilmanvaihtoasioissa.

Tuotantoneuvojan, rotukarjaneuvojan, eläinlääkärin ja rakennusneuvojan tavoittaa puhelimitse ja sähköisiä kanavia myöten.

 

Kysy lisää Laatuketjusta ja Nautaneuvontaohjelmasta alueesi aluevastaavalta.