HKScan eläinhankinta

Kilpailuetua alkutuotannon yhteistyöryhmillä

Lanseerasimme alkutuotannon yhteistyömallin Suomessa keväällä ja Ruotsissa syksyllä 2013. Konsernin ja tuottajien yhteisten tuotantosuuntakohtaisten yhteistyöryhmien tavoitteena on kehittää lihantuotannon ja -hankinnan kilpailukykyä, seurata kannattavuutta sekä varmentaa lihantuotannon jatkuvuus.

Kehitystyöryhmien jäseniksi valitaan tuotantoaan aktiivisesti kehittäviä sopimustuottajia. Ryhmien tavoitteena on rakentaa ja ylläpitää tuotantokustannusetu kilpailijoihin nähden sekä jalkauttaa parhaat tuotantotavat koko sopimustuottajakenttään. Jatkuvuuden turvaamiseksi työryhmien jäsenet vaihtuvat vuorovuosin; jäsenen toimikausi on kolme vuotta.

Kukin kehitystyöryhmä valitsee tuottajaedustajan eläinlajikohtaisiin kannattavuustyöryhmiin, joissa parhaita käytäntöjä ja prosesseja vertaillaan kansallisesti ja kansainvälisesti.

Jokainen kannattavuustyöryhmä puolestaan valitsee edustajansa HKScanin maatason ja konsernitason alkutuotannon strategiaryhmiin. Ryhmissä käydään läpi yleiset sopimusperusteet, muodostetaan maakohtaiset näkemykset lihantuotannon kilpailukyvystä ja tarvittavista paikallista toimenpiteistä konsernin alkutuotantostrategian toteuttamiseksi.